1403/01/28 آخرین اخبار:

هم میهن ایرانیم : از سرکوب گران یا اماکن وابسته آنان عکس گرفته و با توضیحی کوتاه برای ما ارسال نمایید تا در دادگاه های ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف این سامانه

کادری که شما باید در آن جزییات تصویر یا عکس خود بصورت نوشتاری وارد کنید

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

(بجای تایپ متن در کادر بالا) میتوانید از دکمه میکروفون استفاده نمایید

میزان دریافت :0%